Varför äter hundar gräs?

Att äta gräs är ett vanligt beteende hos våra hundar, och många hundar gör det för att de helt enkelt tycker att det är gott. Men kan det också vara tecken på sjukdom och hur kan man i så fall avgöra skillnaden?

Är det normalt att hunden äter gräs?

Att äta gräs är ett helt normalt beteende för hunden. En del verkar helt enkelt gilla det, och äter gräs då och då eller i vissa perioder för att de tycker att det är gott, speciellt det friska vårgräset. Gräsätande hos en hund som i övrigt är frisk, har god aptit, håller sitt hull och är normal i sin avföring tyder alltså inte på sjukdom.

Det är inte farligt att hunden äter gräs, men som med allt ska det hållas inom rimliga gränser - att hunden tuggar i sig några grässtrån här och där är ingen fara, men om det är i väldigt stora mängder kan det finnas en risk att det fastnar i magsäcken eller tarmen.

Kan det tyda på sjukdom när hunden äter gräs?

Om hunden ofta äter gräs och därefter kräks, kan det vara ett tecken på sjukdom. Det är då i regel inte gräsätandet i sig som är problemet, utan hunden äter gräs för att lindra magbesvär eller illamående, som har en annan orsak i grunden. Det är normalt att äta gräs - men det är inte normalt att kräkas ofta.

Kräkningar kan bero på olika sjukdomar i mag-tarm-kanalen, som magkatarr, infektioner eller allergi. Om hunden äter gräs och kräks eller har andra symtom som nedsatt aptit, viktnedgång eller onormal avföring, eller annat som får dig att misstänka sjukdom, bör detta alltid utredas av veterinär.

Om hunden mår bra i övrigt men äter gräs och kräks efter att det var länge sedan den sist åt, kan du prova att dela upp måltiderna i mindre mål och utfodra oftare så att hunden inte går på tom mage för länge, eller utfodra med ett helfoder som är skonsamt för magen.

Hur skiljer sig skonsamma magfoder från andra?

Det finns foder som är utformade specifikt för hundar med olika typer av sjukdomar eller känslighet i mag-tarm-kanalen. Dessa foder är i regel lättsmälta, och innehåller ibland ingredienser för att stötta tarmfloran. Om din hund har stora besvär eller en sjukdom i mag-tarm-kanalen bör du alltid konsultera din veterinär för att få vägledning kring foderval eller behandling.

I vårt hundfoder har vi valt att använda ingredienser som bidrar till en god tarmhälsa; prebiotika och kostfibrer. På senare tid har mer och mer forskning visat hur viktig tarmens goda bakterieflora är för tarmens hälsa.

Att inkludera ingredienser som ger näring till de goda tarmbakterierna, det vill säga prebiotika, och bidrar till tarmens rörlighet, det vill säga kostfibrer, främjar ett friskt mag-tarm-system. Kostfibrer bidrar också till mättnadskänsla och en normal passagetid av fodret. 

Vi har också valt att inkludera naturliga ingredienser som bidrar med B-vitaminer; sjögräs och bryggerijäst. B-vitaminer fyller många viktiga funktioner i kroppen, inte minst för matsmältningssystemet där de är viktiga faktorer i metabolism och enzymaktivitet, och kan stötta en normal tarmfunktion.

Läs mer om fördelarna med vårt insektsbaserade hundfoder här.