close

Active location:

flag
Sweden
Currency: SEK

Select your country:

https://a.storyblok.com/f/236174/3328x4160/9dece5d3b2/sustainability-hero-mobile.webp

Hållbarhet

Vi vill göra skillnad, på riktigt. Planeten och nästa generation förtjänar det.

https://a.storyblok.com/f/236174/1367x1367/6807a4d0c4/cat_sustainability_opt-1.webp

Små tassar, stort avtryck

Hundar och katter står idag för 25% av all köttkonsumtion. Det motsvarar 3% av hela världens utsläpp av växthusgaser. Låt oss ändra på det! Genom att byta till Petgood är du en del av lösningen.

https://a.storyblok.com/f/236174/3024x3024/d0a9ff9cc2/sustainability-lca-malin.webp

Vår livscykelanalys visar 5x lägre utsläpp

Siffrorna bekräftar att vi håller det vi lovar - vår nyligen publicerade LCA visar att vi, tack vare alla hundar och katter som äter Petgood, sparar tusentals ton koldioxidutsläpp varje år.

https://a.storyblok.com/f/236174/4313x4312/0d2d4f847d/siri-saves-sv.webp

Varje hund gör skillnad

En hund som äter 12 kg i månaden sparar totalt 836 kg koldioxid per år med Petgood, jämfört med om den ätit ett köttbaserat foder. Det motsvarar 4 bilresor genom Sverige.

https://a.storyblok.com/f/236174/4321x4321/c5bcc21327/kexet-saves-sv.webp

Varje katt gör skillnad

En katt som äter 2 kg i månaden sparar totalt 214 kg koldioxid per år med Petgood, jämfört med om den ätit ett köttbaserat foder. Det motsvarar 1 bilresa genom hela Sverige.

https://a.storyblok.com/f/236174/1080x1080/0fdfd7b3a3/naturligt-fritt-fran-antibiotika.webp

Våra insekter = 100% antibiotikafria

Visste du att globalt används cirka 70% av all antibiotika i djurindustrin, och att detta är en bidragande faktor till antibiotikaresistens? Fortfarande används antibiotika flitigt i köttproduktion i många länder, och det kan vara svårt att veta var köttet som används i djurfoder kommer ifrån.

Våra insekter är så naturligt starka och friska att antibiotika aldrig behövs. Antibiotikaresistens är idag ett av de största hoten mot global folkhälsa enligt WHO - så även här kan du göra skillnad för en hållbar framtid genom att byta till Petgood.

https://a.storyblok.com/f/236174/4321x4321/f681ce3758/02-infographics-sustainability-1-1-sv.webp

Mindre vatten, land och foder

Insekter är en resurssnål proteinkälla. I jämförelse med andra animaliska proteinkällor så kräver framställningen av insektsprotein betydligt mindre vatten, mark och foder. Som ett exempel så behöver inget foder odlas för våra insekter, då de äter växtbaserat matsvinn.

https://a.storyblok.com/f/236174/4160x4160/046d2fa52a/thank-you-puppy.webp

För nästa generation

Att skapa en bättre framtid för nästa generation är vår drivkraft. Genom att tusentals hundar och katter nu bytt foder till Petgood, sparar vi varje år tusentals ton i utsläpp av växthusgaser. Tillsammans gör vi skillnad. Tillsammans är vi Petgood, the do good pet food.