close

Active location:

flag
Sweden
Currency: SEK

Select your country:

https://a.storyblok.com/f/236174/1080x1350/f436a149f7/why-insects-mobil.webp

Varför insekter?

...oslagbar näring med hållbarhet som bonus!

Active dog

Näring för energi och hälsa

Vi använder larven av svart soldatfluga som enda animaliska ingrediens i våra produkter, en art som är en riktig näringsbomb.

Larverna innehåller rikligt med lättsmält protein, viktigt för muskelbyggnad och prestation. De innehåller också nyttiga fettsyror som stöttar hud-, päls- och hjärnfunktion. Som om inte det vore nog är de snälla mot magen, och hjälper till att hålla tarmfloran i balans.

Det här gör dem till den självklara grunden i alla våra näringsrika och larvigt goda produkter - och med det får vi hållbarhet som bonus!

https://a.storyblok.com/f/236174/3240x3240/0200663bb2/naringsamnen-bsfl.webp

Rik på protein, fett, vitaminer & mineraler

Larven vi använder innehåller mängder av näringsämnen våra hundar och katter behöver. Den är otroligt proteinrik, och innehåller också hälsosamma fetter och essentiella vitaminer och mineraler.

Det högkvalitativa proteinet

plus

Tack vare en rik aminosyraprofil och hög smältbarhet, är vårt insektsprotein en högkvalitativ proteinkälla. Men vad betyder det?

Protein är uppbyggt av mindre beståndsdelar som kallas aminosyror. Precis som människor har hundar och katter aminosyror som är essentiella för dem, vilket innebär att de måste få i sig dem via kosten. Proteinet i larverna är rikt på essentiella aminosyror, och våra katt- och hundfoder har fullvärdiga och kompletta aminosyraprofiler.

Det är inte bara tillräckligt med protein som är viktigt, utan också att djurets mage och tarm kan tillgodogöra sig näringen. Smältbarhet är ett mått på hur mycket av ett näringsämne djuret kan absorbera. Ju högre smältbarhet, desto mer av proteinet kan djurets kropp ta upp. God smältbarhet anses ligga över 80%. Smältbarheten av insektsprotein från larven svart soldatfluga är hög och ligger på 85-90%.

Fetter med hälsofördelar

plus

Insekternas fett är speciellt rikt på en fettsyra som kallas laurinsyra och har bevisat antioxidantisk aktivitet. Laurinsyra tillhör en grupp av fettsyror som har kapacitet att stötta hjärnhälsan, och utvärderas på hund för sin potential att kunna stötta kognitiv funktion och bromsa tecken på demens. Vårt våtfoder innehåller rikligt med insektsfett!

Alla våra kompletta foder är utvecklade med en optimal kvot mellan omega-3 och omega-6 (1:4.75), för att stötta en frisk hudbarriär och pälskvalitet.

Essentiella vitaminer & mineraler

plus

Larverna är speciellt rika på kalcium, kalium, järn och zink. Kalcium ger skelettet styrka, järn är viktigt för de röda blodcellernas förmåga att transportera syre, och zink stöttar immunsystem och pälskvalitet.

Larverna bidrar också med B-vitaminer. Den här gruppen av essentiella vitaminer fyller många funktioner i djurets kropp, bland annat är de involverade i ämnesomsättningen och matsmältningssystemet.

Stöttar tarmens hälsa

plus

Insektsprotein är en ny proteinkälla, vilket innebär att den kan vara ett lämpligt val för hundar eller katter med kostkänsligheter eller foderallergi. Det är också den enda animaliska ingrediensen vi använder i våra produkter.

Larvernas innehåll av kostfibrer bidrar till normala tarmrörelser och näring till tarmfloran. Ny forskning visar också att insektsprotein har potential att påverka tarmens mikroflora i en positiv riktning - och därmed öka närvaron av bra tarmbakterier!

Forskning kring näringsvärde

plus

Vi på Petgood och vår insektsfarm Protix är specialister på just larven av svart soldatfluga för djurfoder, och har täta forskningssamarbeten med ledande europeiska universitet för att driva kunskapen framåt.

Det finns många publicerade studier som utvärderar näringsinnehållet hos larven av svart soldatfluga och dess lämplighet som hund- och kattfoder, som fokuserat på olika saker som aminosyraprofil, smältbarhet, fettsyror och tarmflora.

På den här sidan kan du som vill djupdyka i forskningen bakom insektsprotein och hitta referenser.

Hur vi utvecklar våra recept

plus

Vi följer alltid senaste vetenskapliga rön kring näringsrekommendationer när vi utvecklar våra recept, och alla våra produkter är framtagna av vårt eget veterinärteam tillsammans med smådjursnutritionister för att säkerställa en optimal näringsprofil och främja hälsa.

Alla våra foder är kompletta och balanserade helfoder, vilket innebär att de tillgodoser hundens eller kattens samtliga näringsbehov. Vi följer FEDIAFs och NRCs näringsrekommendationer.

https://a.storyblok.com/f/236174/1080x1350/b2cc041b85/bsfl-lifecycle-sv.webp

Hur föds larverna upp?

En av de vanligaste frågorna vi får är vilken sorts insekt vi använder i våra produkter. Det här är en fråga vi älskar att få - vi är stolta över våra insekter. Det är de som är de sanna klimathjältarna och också anledningen till att Petgood grundades.

Vilken sorts insekt använder ni?

plus

Vi använder uteslutande larven av svart soldatfluga (Hermetia illucens) som animalisk ingrediens i våra produkter - givet alla hälso- och hållbarhetsfördelar ser vi ingen anledning att använda några andra animalier.

Vart kommer larverna ifrån?

plus

Våra larver kommer från en av världens ledande insektsfarmar, Protix, belägen i Nederländerna. Vår samarbetspartner har lång erfarenhet av insektsodling, är specialiserad på svart soldatfluga och har valts utifrån dess höga produktkvalitet och djurskyddsstandard.

Med en plats i EU kan vi säkerställa maximal transparens och kvalitetskontroll i produktionen. Protix drivs av 100% förnybar energi, från sol- och vindkraft.

Vad äter larverna?

plus

Larverna äter växtbaserade biprodukter av hög kvalitet; en blandning av spannmåls-, frukt- och grönsaksrester från lokala producenter. Ett exempel är potatisskal från en tillverkare av pommes frites. På det här sättet tar de vara på resurser som redan finns, och vi undviker att matsvinn går till spillo!

Hur lever larverna?

plus

Våra larver lever i ett vertikalt odlingssystem, i ett bomaterial liknande det de hade valt i naturen. På så vis har de möjlighet att gräva ner sig, för att kunna uttrycka sina naturliga beteenden.

Insektsfarmen använder sensorisk teknik, som säkerställer att insekternas miljö hålls ideal för dem: perfekt luftfuktighet och temperatur - de gillar att ha det varmt!

Kika gärna på filmen nedan från vår insektsfarm för en titt bakom kulisserna!

Används antibiotika?

plus

Nej. Hos vår insektsfarm används aldrig antibiotika. Våra larver är naturligt motståndskraftiga mot sjukdomar och växer snabbt av sig själva i en miljö som ger de bästa förutsättningar att vara friska, så det behövs helt enkelt inte.

Hur dödas larverna?

plus

Det är viktigt för oss att insekterna tas väl om hand när de lever, och dessutom får avsluta sina liv så smärtfritt som möjligt. När larverna är fullvuxna kyls de ner, vilket försätter dem i en naturlig dvala som de hamnar i när de ska bli puppor, vilket gör att risken för lidande minimeras. De mals sedan ner till den proteinrika mjöl som ligger till grund för vårt hundfoder och andra produkter.

https://a.storyblok.com/f/236174/1367x1367/6807a4d0c4/cat_sustainability_opt-1.webp

Hållbarhet som bonus

Hundar och katter står idag för 25% av all köttkonsumtion. Produktion av animaliska proteinkällor har stor påverkan på planeten. Insekter är en extremt resurssnål proteinkälla jämfört med andra animaliska proteinkällor. Vi berättar mer varför det här är viktigt nedan.

Spårbarhet

plus

Det är inte alltid lätt att veta var proteinkällan i hund- och kattfoder kommer ifrån. Oftast rör det sig om kött eller fisk, där det kan vara svårt att veta vilken typ av kött som används, var det kommer ifrån eller hur djuren har haft det. Vi är öppna med vår leverantör - insektsfarmen Protix i Nederländerna. På så sätt kan vi säkerställa att vårt protein alltid är hållbart och håller samma höga kvalitet. Alla våra växtbaserade ingredienser är också spårbara och kommer från EU.

Koldioxidutsläpp

plus

Produktionen av protein från traditionella källor som nötkött, kyckling och fläsk står idag för stora växthusgasutsläpp. Forskningen är tydlig; minskad köttkonsumtion är en nyckelfaktor för att minska vårt klimatavtryck. En ny studie från Finland slår också fast att att ersätta traditionella proteinkällor med insekter kan minska vår miljöpåverkan med 80%.

Markanvändning och biologisk mångfald

plus

Det krävs stora arealer för att föda upp boskap och köttproducerande djur. Mer än 80% av dagens jordbruksmark används idag för kött- och mjölkproduktion. Ökad spridning av människor och vår djurhållning hotar viktiga ekosystem på både land och vatten. Visste du att av alla däggdjur i världen står vilda djur i dag för endast 4% , och mycket av detta beror på att deras naturliga livsmiljöer inte längre existerar?

20 ton insekter kan födas upp på ytan av en tennisbana, och vår insektsfarm kan producera 10 000 ton protein på en hektar på ett år! Om vi ​​börjar använda våra resurser mer klokt kan vi avvara mer mark för vildmark och livsviktiga ekosystem.

Foder och livsmedelsproduktion

plus

Stora områden runt om i världen används för att odla foder som i sin tur används till boskap, som i sin tur används till mat... Detta är en onödig omväg och ett slöseri med dyrbara resurser. I Sverige används två tredjedelar av spannmålet som odlas till livsmedelsproducerande djur, spannmål som istället kunde ha använts direkt som livsmedel. Över 95% av all soja vi importerar till Europa används som foder för köttproducerande djur, och den har ofta odlats på skövlad regnskogsmark, vilket ytterligare bidrar till att förstöra naturliga livsmiljöer.

Om vi skulle upphöra med kött- och mejeriproduktion skulle jordbruksmarken kunna minskas med mer än 75 procent, en yta lika stor som USA, Kina, EU och Australien tillsammans – och ändå lyckas föda världens befolkning.

Våra insekter lever bara på växtbaserade matrester – vår insektsfarm samarbetar med lokala företag och producenter och tar tillvara på matsvinn. Larverna omvandlar sedan effektivt matavfallet och biprodukterna till högkvalitativt protein, vilket gör produktionen cirkulär och mycket resurseffektiv.

Djurens välbefinnande och hälsa

plus

En annan viktig faktor för många konsumenter är djurens välbefinnande inom köttindustrin. Ur ett etiskt perspektiv finns det flera aspekter att ta hänsyn till, men om vi ser till hundfoderbranschen som helhet gör den lägre spårbarheten det svårare för konsumenten att veta hur djuren levde och hanterades. Beroende på vilket land köttet kommer ifrån finns det olika standarder för djurskydd och slakt och om antibiotika eller tillväxthormon används. Antibiotikaresistens är idag ett av de största hoten mot vår folkhälsa.

Under uppfödningen av våra insekter används aldrig antibiotika eller tillväxthormoner, eftersom insekter frodas och växer snabbt på egen hand. Insekterna hålls i en livsmiljö som efterliknar deras naturliga, och när det är dags att skörda larverna görs detta genom att kyla ner dem så att de går in i en naturlig dvala och inte är medvetna om ytterligare steg. Det gör att det kan kännas som ett etiskt bättre alternativ som proteinkälla för din hund eller katt, för dig som själv har valt att utesluta kött från din kost.

Insekter - det självklara valet för hund & katt

Tusentals kunder upplever redan fördelarna med planetens mest näringsrika och hållbara kött. Gör det du också!