close

Active location:

flag
Sweden
Currency: SEK

Select your country:

https://a.storyblok.com/f/236174/2839x3549/e6e936f148/why-insects-dog-mobile.webp

Varför insekter?

Både näringsrikt och hållbart - insekter är som kött, fast bättre!

https://a.storyblok.com/f/236174/2161x2161/c72d5d577e/insekt-vs-kott-sv.webp

Proteinkällor i djurfoder

Den insektsart som används i alla våra produkter är larven av svarta soldatfluga, utvald för sin höga proteinkvalitet och enastående hållbarhetsprofil. Men varför är den överlägsen traditionella proteinkällor som vanligen används i hund- och kattfoder?

Högkvalitativt protein

plus

Protein är ett viktigt näringsämne som hunden och katten behöver få i sig via kosten. Det är också viktigt att proteinet är av hög kvalitet så att de lätt kan tillgodogöra sig näringen. En viktig faktor för proteinkvalitet är smältbarheten. Smältbarhet är ett mått på hur mycket av ett näringsämne kroppen kan ta upp. Insektsprotein har undersökts i flertalet forskningsstudier på hund och katt, och har en mycket hög smältbarhet - högre än, eller i linje med annat animaliskt protein.

Rik på aminosyror

plus

Protein är uppbyggt av mindre beståndsdelar som kallas aminosyror. Alla djurarter har aminosyror som är essentiella för dem, vilket innebär att de måste få i sig dessa via kosten. Hundar har 10 essentiella aminosyror och katter 11 - den sista är taurin. Våra larver är rika på aminosyror, och genom att äta våra helfoder får hunden eller katten i sig allt de behöver. Växtbaserade proteinkällor kan sakna vissa aminosyror, beroende på vilket livsmedel man tittar på.

Spårbar

plus

Det är inte alltid lätt att veta var proteinkällan i hund- och kattfoder kommer ifrån. Oftast rör det sig om kött eller fisk, där det kan vara svårt att veta vilken typ av kött som används, var det kommer ifrån eller hur djuren har haft det. Vi är öppna med vår leverantör - insektsfarmen Protix i Nederländerna. På så sätt kan vi säkerställa att vårt protein alltid är hållbart och håller samma höga kvalitet. Alla våra växtbaserade ingredienser är också spårbara och kommer från EU.

Fri från antibiotika

plus

Globalt används ca 70% av all antibiotika i djurindustrin. I vissa länder används det fortfarande förebyggande, och i andra för att bekämpa infektioner och smittor som uppstår i djurhållningen. Våra larver är naturligt motståndskraftiga mot sjukdomar och växer snabbt av sig själva  - vilket gör att antibiotika aldrig används.

Hållbar

plus

Insekter är en otroligt resurssnål proteinkälla, vilket ger den helt unika hållbarhetsprofilen. För att producera ett kg protein är utsläppen av växthusgaser upp till 30 gånger lägre än nötkött. Också användning av viktiga resurser som vatten är lägre, till och med lägre än växtbaserat protein - jämfört med soja går det åt 330 liter mindre vatten för ett kilo protein.

Konstgjorda bekämpningsmedel används aldrig och kommer således inte ut i naturen, och tack vare vertikal odling kan man producera stora mängder näringsrikt protein på en liten yta. Dessutom måste man inte odla något foder alls till insekterna - de tar vara på växtbaserat matsvinn och biprodukter som annars skulle gått till spillo!

Källor: LCA Protix, Parodi et al, Huis, Mazac, Carbon Cloud

https://a.storyblok.com/f/236174/3000x3000/3eb55cf5b6/black-solider-fly.webp

Våra insekter

En av de vanligaste frågorna vi får är vilken sorts insekt vi använder i våra produkter. Det här är en fråga vi älskar att få - vi är stolta över våra insekter och kunde inte vara gladare över att dela mer information om dessa fantastiska varelser. Det är de som är de sanna klimathjältarna och också anledningen till att Petgood grundades.

Vilken sorts insekt används i maten?

plus

Vi använder uteslutande larven av svart soldatfluga (Hermetia illucens) som animalisk ingrediens i våra produkter - givet alla hälso- och hållbarhetsfördelar ser vi ingen anledning att använda några andra animalier.

Vart kommer era larver ifrån?

plus

Våra larver kommer från en av världens ledande insektsfarmar, Protix, belägen i Nederländerna. Vår samarbetspartner har lång erfarenhet av insektsodling, är specialiserad på svart soldatfluga och har valts utifrån dess höga produktkvalitet och djurskyddsstandard. Med en plats i EU kan vi säkerställa maximal transparens och kvalitetskontroll i produktionen. Protix drivs av 100% förnybar energi, från sol- och vindkraft.

Vad äter larverna?

plus

Larverna äter växtbaserade biprodukter av hög kvalitet; en blandning av spannmåls-, frukt- och grönsaksrester från lokala producenter. Ett exempel är potatisskal från en tillverkare av pommes frites. På det här sättet tar de vara på resurser som redan finns, och vi undviker att matsvinn går till spillo!

Hur lever larverna?

plus

Våra partners ser till att våra insekter får allt de behöver. De ser till att de lever i ett klimat som liknar deras ideala livsmiljö för att säkerställa deras förmåga att leva och uttrycka sitt naturliga beteende. De lever i ett bomaterial liknande det de hade valt i naturen, och har möjlighet att gräva ner sig.

Insektsfarmen använder sensorisk teknik, som säkerställer att insekternas miljö hålls ideal för dem: perfekt luftfuktighet och temperatur - de gillar att ha det varmt!

Smakar larverna gott?

plus

Många (inklusive vi på Petgood som självklart också smakat) beskriver smaken som lite nötig. Oavsett vad de smakar så verkar de tilltala våra fyrbenta kunder, då vi får många fina recensioner om kräsna hundar och katter som absolut älskar vår mat!

https://a.storyblok.com/f/236174/3024x3024/98281fd669/karin-nicky-at-protix-insect-protein.webp

Forskning om näring och hälsa

Forskning kring insekters näringsvärde och hälsofördelar som proteinkälla ligger till grund för alla vår produktutveckling, som leds av vår veterinär Dr Nicky Sluczanowski. Den senaste forskningen visar att vårt insektsprotein har hög smältbarhet och är rik på de essentiella aminosyror som våra husdjur behöver.

https://a.storyblok.com/f/236174/3276x3276/4d2c915fe4/sustainability-insect-power.webp

Hållbarhet

Hundar och katter står idag för 25% av all köttkonsumtion. Produktion av animaliska proteinkällor har stor påverkan på planeten. Insekter är en extremt resurssnål proteinkälla jämfört med andra animaliska proteinkällor. Vi berättar mer varför det här är viktigt nedan.

Koldioxidutsläpp

plus

Produktionen av protein från traditionella källor som nötkött, kyckling och fläsk står idag för stora växthusgasutsläpp. Forskningen är tydlig; minskad köttkonsumtion är en nyckelfaktor för att minska vårt klimatavtryck. En ny studie från Finland slår också fast att att ersätta traditionella proteinkällor med insekter kan minska vår miljöpåverkan med 80%.

Markanvändning och biologisk mångfald

plus

Det krävs stora arealer för att föda upp boskap och köttproducerande djur. Mer än 80% av dagens jordbruksmark används idag för kött- och mjölkproduktion. Ökad spridning av människor och vår djurhållning hotar viktiga ekosystem på både land och vatten. Visste du att av alla däggdjur i världen står vilda djur i dag för endast 4% , och mycket av detta beror på att deras naturliga livsmiljöer inte längre existerar?

20 ton insekter kan födas upp på ytan av en tennisbana, och vår insektsfarm kan producera 10 000 ton protein på en hektar på ett år! Om vi ​​börjar använda våra resurser mer klokt kan vi avvara mer mark för vildmark och livsviktiga ekosystem.

Foder och livsmedelsproduktion

plus

Stora områden runt om i världen används för att odla foder som i sin tur används till boskap, som i sin tur används till mat... Detta är en onödig omväg och ett slöseri med dyrbara resurser. I Sverige används två tredjedelar av spannmålet som odlas till livsmedelsproducerande djur, spannmål som istället kunde ha använts direkt som livsmedel. Över 95% av all soja vi importerar till Europa används som foder för köttproducerande djur, och den har ofta odlats på skövlad regnskogsmark, vilket ytterligare bidrar till att förstöra naturliga livsmiljöer.

Om vi skulle upphöra med kött- och mejeriproduktion skulle jordbruksmarken kunna minskas med mer än 75 procent, en yta lika stor som USA, Kina, EU och Australien tillsammans – och ändå lyckas föda världens befolkning.

Våra insekter lever bara på växtbaserade matrester – vår insektsfarm samarbetar med lokala företag och producenter och tar tillvara på matsvinn. Larverna omvandlar sedan effektivt matavfallet och biprodukterna till högkvalitativt protein, vilket gör produktionen cirkulär och mycket resurseffektiv.

Djurens välbefinnande och hälsa

plus

En annan viktig faktor för många konsumenter är djurens välbefinnande inom köttindustrin. Ur ett etiskt perspektiv finns det flera aspekter att ta hänsyn till, men om vi ser till hundfoderbranschen som helhet gör den lägre spårbarheten det svårare för konsumenten att veta hur djuren levde och hanterades. Beroende på vilket land köttet kommer ifrån finns det olika standarder för djurskydd och slakt och om antibiotika eller tillväxthormon används. Antibiotikaresistens är idag ett av de största hoten mot vår folkhälsa.

Under uppfödningen av våra insekter används aldrig antibiotika eller tillväxthormoner, eftersom insekter frodas och växer snabbt på egen hand. Insekterna hålls i en livsmiljö som efterliknar deras naturliga, och när det är dags att skörda larverna görs detta genom att kyla ner dem så att de går in i en naturlig dvala och inte är medvetna om ytterligare steg. Det gör att det kan kännas som ett etiskt bättre alternativ som proteinkälla för din hund eller katt, för dig som själv har valt att utesluta kött från din kost.

De vanligaste frågorna om våra insekter

Var ligger insektsfarmen?

plus

Insektsfarmen ligger i Nederländerna. Vi har valt att arbeta med just denna farm tack vare deras starka etiska hållning, höga krav på djurskydd och hållbarhet. Dessutom ligger gården i EU och genom den kan vi garantera maximal transparens och kontroll över produktionskvaliteten.

Innehåller maten någon annan animalisk ingrediens?

plus

Nej, insekterna är den enda animaliska proteinkällan i våra recept, och våra produkter innehåller inga andra animaliska ingredienser.

Är insekter hypoallergena?

plus

Nya proteinkällor, såsom insekter, kan vara fördelaktiga för husdjur med foderallergier. Det beror på att de inte har varit utsatta för dem tidigare, vilket därför minskar risken för en allergisk reaktion. Våra produkter är även glutenfria, vilket i kombination med det hypoallergena insektsproteinet gör produkterna extra snälla mot magen.

Ger insekter tillräckligt med protein till mitt husdjur eller behöver jag ge mer av det?

plus

Den senaste forskningen visar att proteinmjölet från larven av svart soldatfluga har ett högt aminosyrainnehåll och en hög smältbarhet av aminosyrorna, vilket gör det till en proteinkälla av mycket hög kvalitet. Vad detta egentligen betyder är att vårt foder täcker ditt husdjurs behov av alla essentiella aminosyror och att din hund eller katt lätt kan ta upp alla värdefulla proteiner.

Veterinärteamet för petgood, tillsammans med smådjursnutritionister, har analyserat petgood-recepten i detalj för att säkerställa att den kompletta och balanserade dieten uppfyller och eller/överstiger de näringskrav som rekommenderas av FEDIAF (European Pet Food Industry standard Authority). Därför behöver du inte ge ditt husdjur några ytterligare tillskott.

Är insekter den enda proteinkällan i maten?

plus

Insekter är den enda animaliska proteinkällan i maten. Flera ingredienser i maten innehåller protein, som havre och ärter, och dessa bidrar också till den totala proteinsammansättningen.

Kan insekter lida? Hur dödas insekterna?

plus

De studier som gjorts på insekters medvetande och förmåga att känna smärta har inte kunnat bevisa att insekter upplever smärta eller är medvetna om sitt eget sinnestillstånd. Frånvaron av bevis är dock inte detsamma som bevis på frånvaro, så det är viktigt för oss att insekterna tas väl om hand när de lever, och dessutom får avsluta sina liv så smärtfritt som möjligt. När larverna är fullvuxna kyls de ner, vilket försätter dem i dvala, vilket gör att risken för lidande minimeras. De mals sedan ner till den proteinrika mjöl som ligger till grund för vårt hundfoder och andra produkter.