close

Active location:

flag
Sweden
Currency: SEK

Select your country:

Foderallergi och insektsprotein hos hund

Foder & Näring
Hälsa
123
author

Skriven av Karin Lundgren

Leg djursjukskötare - veterinärteamet

Jag har jobbat de senaste 10 åren med det jag älskar - att se till att våra husdjur, speciellt katter och hundar, är friska och glada. Efter examen från SLU, 2013, har jag jobbat på både större djursjukhus och mindre kliniker, med anestesi, tandvård och nutrition.

Träffa teamet
arrow

Vi får många frågor om vårt foder kan passa en allergisk hund. Här reder vi ut några begrepp kring allergi, och förklarar om och isåfall varför ett insektsbaserat foder kan fungera. Tänk på att du som har en konstaterat allergisk hund, en hund med misstänkt allergi, en hund under allergiutredning eller en hund med särskilt hälsotillstånd, alltid ska konsultera din behandlande veterinär innan du gör ändringar i hundens foder och rutiner.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom:

  • Vilka är de vanligaste allergierna hos hund?

  • Vilka symptom kan orsakas av foderallergi?

  • Vad är en allergiutredning?

  • Hur fungerar en eliminationsdiet?

  • Vad är skillnaden mellan hydrolyserat och hypoallergent foder?

  • Kan petgoods insektsbaserade foder fungera som allergifoder?

Vilka är de vanligaste allergierna hos hund?

Allergier hos hundar kan enkelt delas in i två kategorier: foderallergi eller atopi. Atopi är en allergi mot faktorer i miljön, såsom pollen, gräs, kvalster eller mögel. Vi kommer endast att ta upp foderallergi i denna artikel, men tänk på att hunden kan ha både foderallergi och atopi samtidigt, eller bara en. När det kommer till födoämnesallergier är det vanligaste allergenet en proteinkälla. Enligt en studie av Mueller et al (2016) är de vanligaste dietallergenerna för hundar nötkött, mejeriprodukter, kyckling, vete och lamm.

Vilka symptom kan orsakas av foderallergi?

Allergier kan visa sig genom antingen dermatologiska symtom, såsom klåda, utslag, hudirritationer, röda tassar och återkommande öroninfektioner. Hunden kan också ha gastrointestinala symtom som kräkningar och diarré.

Vad är en allergiutredning?

Om du misstänker att din hund är allergisk rekommenderas du att påbörja en allergiutredning hos veterinär. Utredningen följer flera steg enligt uteslutningsmetoden där man försöker ta reda på vad som orsakar allergin, samt hitta en behandlingsmetod som fungerar. Många behandlingsmetoder finns, men det kan ta tid att hitta fram till den som fungerar allra bäst för din hund.

Hur fungerar en eliminationsdiet?

Om det misstänks att din hund har fodermedelsallergi, är en eliminationsdiet ett steg i utredningen mot att ta reda på vad din hund är allergisk mot. I dessa dieter används foder med hydrolyserat protein. Målet är att ta reda på om din hund är foderallergisk, och om ja, vilka allergener hunden reagerar på. Om din hund skulle vara under allergiutredning och specifikt under en eliminationsdiet, byt inte foder utan att först ha konsulterat din veterinär!

Vad är skillnaden mellan hydrolyserat och hypoallergent protein?

Ett hydrolyserat protein är ett protein som är sönderdelat i små små beståndsdelar. Tack vare detta, så överreagerar inte den allergiska hundens immunförsvar på det, eftersom den inte känner igen det som ett protein den är allergisk mot. Det gör att allergiska hundar ofta tål olika typer av hydrolyserade foder, och dessa används därför i eliminationsdieter.

Termen hypoallergent foder har ingen fastställd definition. Ordet betyder egentligen bara "låg-allergent". Oftast menas att proteinet kommer från en mer ovanlig källa, och därför har en lägre risk att ge allergiska symtom. Vissa tillverkare använder också termen i betydelsen att produkten endast innehåller en proteinkälla, som också kan kallas singelprotein.

Kan petgoods insektsbaserade foder fungera som allergifoder?

Om en foderallergi har konstaterats med en eliminationsdiet är nästa steg vanligtvis att försöka introducera en ny proteinkälla för att utvärdera om hunden tolererar den. Insektsprotein är en ny, ovanlig proteinkälla som de flesta hundar inte har utsatts för. Tack vare detta är risken för att immunsystemet reagerar på proteinet mindre. Insekter är den enda animaliska ingrediensen i våra produkter. Vårt foder är ett friskfoder, och därmed inte hydrolyserat eller medicinskt foder. Vi erbjuder också hundgodis och dental sticks, som likt vårt foder endast innehåller insektprotein som animalisk proteinkälla.

Lee et al. utvärderade 2021 insektsprotein i en klinisk studie, där foderallergiska hundar delades in i grupper som fick olika typer av foder i 12 veckor. Efter 12 veckor sågs en signifikant förbättring av dermatologiska symtom i den grupp som fick insektsbaserad kost, dvs. hundarna hade en lägre förekomst av utslag, rodnad och hudirritationer jämfört med kontrollgruppen.

Det finns inget foder som fungerar för alla allergiska hundar, eftersom alla hundar är unika och deras behov är olika. Enligt aktuell forskning finns det en risk för korsreaktioner mellan insekter och skaldjur, vilket gör att även hundar med allergi mot skaldjur, till exempel räkor, eller andra insekter, till exempel kvalster, kan reagera på insektsprotein. Det är ett område som fortfarande forskas på, men hundägare till kvalsterallergiska hundar bör vara medvetna om att det finns en risk att de också reagerar på en insektsbaserad kost.

Till sist, nu har vi rett ut några grundläggande allergibegrepp och förklarat hur det kommer sig att vårt foder kan fungera för hundar som lider av foderallergi. Och sist men inte minst, återigen rekommenderar vi alltid dig med en allergisk hund att konsultera din veterinär innan du gör några ändringar i hundens behandling, utfodring eller rutiner.