close

Active location:

flag
Sweden
Currency: SEK

Select your country:

123

Spannmålsfritt hundfoder - vi reder ut frågorna!

Foder & Näringslära
author

Skriven av Karin Lundgren

Leg djursjukskötare - veterinärteamet

Jag har jobbat de senaste 10 åren med det jag älskar - att se till att våra husdjur, speciellt katter och hundar, är friska och glada. Efter examen från SLU, 2013, har jag jobbat på både större djursjukhus och mindre kliniker, med anestesi, tandvård och nutrition.

Träffa teamet
arrow

Det finns nog ingen ingrediens i hundfoder som förknippas med så många frågor, åsikter, myter och debatt som spannmålet gör. Orsakar spannmål allergier? Kan hundar smälta spannmål eller är det bara utfyllnad? Eller vänta, är det rentav det spannmålsfria fodret som är farligt och vi ska akta oss för? I den här artikeln går vi igenom grunderna och går igenom spannmål som ingrediens, dess inverkan på hundens matsmältning och vad som är sant och falskt!

I den här artikeln kommer vi att gå igenom:

  • Vad är spannmål i hundmat?

  • Hur skiljer sig hundens matsmältning från vargens?

  • Kan hundar smälta spannmål?

  • Varför förespråkas spannmålsfritt hundfoder?

  • Kan det finnas risker med spannmålsfria foder?

  • Hur kommer det sig att Petgood använder spannmål i fodret?

  • Sammanfattning

Vad är spannmål i hundmat?

Först och främst, låt oss bena ut vad spannmål är. När de flesta hör ordet spannmål tänker de på vajande vetefält, men i gruppen spannmål ingår även grödor som majs och ris. De spannmål som vanligen används i hundfoder är vete, korn, ris, majs och havre.

Gemensamt för spannmålen som livsmedelsgrupp är att de är rika på kolhydrater och därmed energi. Den minsta beståndsdelen av kolhydrater är glukos, vilket är energikällan till kroppens celler. Speciellt hundens hjärna och de röda blodcellerna är beroende av ständig tillgång på glukos för sin funktion. Många olika kolhydratkällor används idag i hundfoder, och för att vara en god kolhydratskälla ska den vara smältbar och bidra till fodrets kompletta näringsprofil. De livsmedel som tillhandahåller kolhydrater kan vara grönsaker, rotfrukter, baljväxter eller spannmål, och ofta kombineras dessa för att även bidra med balanserade nivåer av andra näringsämnen.

Förutom energi, bidrar också spannmålen med kostfibrer. Fibrer kan vara både olösliga och lösliga, och stöttar mag-tarmsystemets hälsa, framför allt tjocktarmen. Fibrer gör att tarmarna får arbeta, ger näring till de goda tarmbakterierna, och bidrar med mättnadskänsla. Utöver kolhydrater och kostfibrer, och beroende på vilket av alla spannmål man pratar om, innehåller de också andra näringsämnen som protein, vitaminer och mineraler.

Hur skiljer sig hundens matsmältning från vargens?

Hunden är en allätare, vilket innebär att de kan tillgodogöra sig näringsämnen från både animaliska och vegetabiliska livsmedel. Ett utmärkande drag som skiljer hunden från dess förfader vargen är en utökad förmåga att använda kolhydrater som energikälla. Detta är en så pass viktig förändring att den markerar en grundläggande skiljelinje mellan varg och hund i genetikforskningen.

Erik Axelsson, forskare i genetik vid Uppsala universitet, har publicerat flera studier och kikat på hur hundens och vargens DNA skiljer sig åt. Några av de viktigaste generna som skiljer sig är involverade i hundens matsmältning. Erik har upptäckt gener i hundens matsmältningssystem som bryter ner stärkelse och påverkar transport och upptag av glukos i tunntarmen. Detta visar att hundens mag-tarmsystem anpassats till en mer stärkelserik föda, jämfört med vargens proteinbaserade diet. Den här förändringen i matsmältningssystemet anses vara en viktig händelse i domesticeringen, då det gjorde hunden mer anpassad till ett liv tillsammans med människor. Människan odlade frukt, grönsaker och spannmål, bakade bröd och lagade mat och hunden åt människans rester och anpassade sig för att effektivt utnyttja näringen i dessa livsmedel.

Detta innebär med andra ord att hundar har goda förutsättningar att använda stärkelse och kolhydrater, som spannmål är rikt på, som källa till energi och näring. Kolhydrater och stärkelse har därför fortsatt varit en viktig källa till energi hundfoder.

Kan hundar smälta spannmål?

Ja, hundar har en god förmåga att smälta spannmål i våt- och torrfoder. I en studie från 1994 jämfördes olika kolhydratkällors smältbarhet hos hund. Resultatet visade att hunden kunde bryta ner mer än 98% procent av stärkelsen och tillgodogöra sig som energi, oavsett om kolhydratskällan var majs, ris, havre eller korn. Flera studier har sedan dess upprepat resultatet och visat smältbarhetsnivåer av stärkelse från spannmål på 98-100%. I våt- och torrfoder tillbereds spannmålen genom tillagning, vilket gör dem lättsmälta och tillgängliga för hundens matsmältningssystem.

Varför förespråkas spannmålsfritt hundfoder?

De som förespråkar spannmålsfritt hundfoder kommer oftast med något av de tre argumenten; spannmål är onaturligt för hunden, hundar kan inte smälta spannmål eller att spannmål ger allergi. Låt oss kika på dessa påståenden en i taget.

Det ligger nära till hands att tänka att spannmål är onaturligt för hundar då de inte skulle promenera ut i ett vetefält och börja beta självmant, och man likställer i detta argument ofta hunden med en varg. Men som forskningen visar är hunden inte längre en varg - inte bara dess utseende utan även matsmältningssystem har förändrats och näring från stärkelse som en del av kosten har blivit helt naturligt för den. Det finns alltså inget vetenskapligt belägg för detta påstående.

Smältbarheten har vi redan tittat på ovan och konstaterat att det inte heller stämmer, så då kommer vi till sista punkten, allergi. Inte heller detta påstående har någon vetenskaplig grund - när det kommer till allergi är det absolut vanligaste att en allergisk hund reagerar på animaliska proteiner, som kyckling, nötkött, fläsk eller mejeriprodukter. Allergi mot vete och gluten förekommer, men detta likställer inte en generell allergi mot spannmål, då dessa hundar kan tåla majs, ris eller havre. Foderallergi är i sig inte något som djurägare till friska hundar behöver ta hänsyn till i sitt val av foder.

Kan det finnas risker med spannmålsfria foder?

Det finns motargument som istället menar att det kan vara farligt med spannmålsfritt foder. Detta kommer från rapporter i USA om hjärtsjukdomen DCM, där man under en period såg en ökning av inrapporterade sjukdomsfall hos hundar. En gemensam faktor som hittades var att en majoritet av dessa hundar hade ätit spannmålsfria foder. Detta undersöktes sedan vidare, men idag har man fortfarande inte fastställt orsaken till ökningen av DCM eller dragit någon slutsats kring kopplingen till hundarnas foder.

Hur kommer det sig att Petgood använder spannmål i fodret?

Som diskuterats ovan finns det inga belägg för att undvika spannmål - tvärtom, i en balanserad diet bidrar de med hälsosamma näringsämnen och lättsmält energi. Alla våra recept sätts samman utifrån hundens näringsbehov, där vi väljer ingredienser som naturligt bidrar med olika näringsämnen och på ett balanserat sätt kompletterar varandra för att ge ett hälsosamt och komplett helfoder. När vi utvecklar våra friskfoder följer vi alltid vetenskapliga rön.

Vi använder just havre och majs som kolhydratkälla i vårt hundfoder då de är näringsrika spannmål med hög smältbarhet som hunden lätt kan tillgodogöra sig och omvandla till energi, och de bidrar även med protein, vitaminer och mineraler. Havre är rikt på antioxidanter, främjar matsmältningssystemets hälsa genom kostfibrer och bidrar till optimal avföringskvalitet. Vi har valt bort vete i våra recept för att fodret ska vara naturligt glutenfritt för att även passa hundar med allergi mot gluten.

Sammanfattning

Spannmål är en grupp av grödor där bland annat ris, vete, havre och majs ingår. Gemensamt för spannmålen är att de är lättsmälta källor till energi, och också bidrar med kostfibrer, vitaminer och mineraler. Som ingrediens i hundfoder hjälper de till att bidra med energi, mättnadskänsla och viktiga näringsämnen utan att göra fodret för kaloririkt. Som en del i ett komplett och balanserat recept finns det ingenting som tyder på att spannmål skulle vara dåligt.