Din hunds ålder i människoår? 🎉

Våra hundar blir en allt mer naturlig förlängning av familjen och det är vanligt att vi som mattar och hussar är är nyfikna på vår hunds ålder i människoår.

Det finns olika metoder för att beräkna en hunds ålder i människoår, som uppenbarligen ger något varierande svar. Alla är dock överens om att en hunds ålder inte direkt kan likställas med människoår, då vi inte åldras på samma sätt och har helt olika livsspann, och bör alltså inte ses som någon vägledning för hur du ska anpassa din åldrande hunds liv. Men om inte annat kan det vara en anledning att fira din hunds födelsedag flera gånger varje år! 🎁

Den vanligaste metoden att översätta en hunds år till människoår är att räkna hundens första år som 14 människoår och sedan 7 människoår för varje hundår. Till exempel är en hund på 1 år 14 år i människoår, en hund på 3 år är 28 år gammal i människoår och en hund på 8 år är 63 år gammal i människoår.

Det finns också andra beräkningsmetoder som på ett annat sätt försöker omvandla hundens biologiska klocka till mänskliga levnadsår. Formeln som används för att bestämma en hunds ålder blir då: 16 * ln (hundens ålder) + 31. Det betyder att en 1-årig hund är 31 år, en 3-årig hund är 48,6 år och en 8-årig hund är 64,3 år i människoår. Att din två-åring då skulle vara 46, kanske inte alltid känns som att det stämmer med din hunds energi och mognad... :)

Hundens ålder Människans ålder, metod 1 Människans ålder, metod 2
1 14 31
2 21 42.1
3 28 48,6
4 35 53,2
5 42 56,8
6 49 59,7
7 56 62,1
8 63 64,3
9 70 66,2
10 77 67,8
11 84 69,4
12 91 70,8
13 98 72
14 105 73,2
15 112 74,3
20 147 78,9