close

Active location:

flag
Sweden
Currency: SEK

Select your country:

4 tips för att ge ditt husdjur ett långt och hälsosamt liv

Hälsa
123
author

Skriven av Karin Lundgren

Leg djursjukskötare - veterinärteamet

Jag har jobbat de senaste 10 åren med det jag älskar - att se till att våra husdjur, speciellt katter och hundar, är friska och glada. Efter examen från SLU, 2013, har jag jobbat på både större djursjukhus och mindre kliniker, med anestesi, tandvård och nutrition.

Träffa teamet
arrow

Djurägande är fantastiskt. Glädjen i alla härliga stunder som djuren tillför vår vardag går inte att ersätta med något annat. Men det kommer också med ett ansvar för oss som djurägare - och det viktigaste vi kan göra är att se till att katten eller hunden mår bra och är frisk. En god hälsa ger också bättre förutsättningar för ett långt liv och en pigg ålderdom.

Om du ger ditt husdjur de bästa förutsättningarna för att vara frisk och välmående, kan du på lång sikt minska risken för sjukdomar. Vi börjar med fyra tips. Om du ger djuret ett foder med alla näringsämnen det behöver, ger förutsättningar för en god mag-tarmhälsa, håller djuret i rätt hull och tar hand om munhälsan har du kommit en lång bit på vägen!

1. Utfodra med ett komplett och balanserat helfoder

Matstunden är inte bara dagens höjdpunkt, det är också källan till alla viktiga näringsämnen som djuret behöver få i sig för att vara frisk, stark och välmående. Fodret ska bland annat  tillföra protein som ger energi och byggstenar till muskler, nyttiga fettsyror som ger en frisk hud och glansig päls, vitaminer som fyller viktiga funktioner i immunförsvar och mineraler som exempelvis järn som gör att blodet kan transportera syre. Ett foder som tillför allt detta kallas för ett komplett och balanserat helfoder. Men vad betyder det?

Komplett - innehåller alla näringsämnen som hunden eller katten behöver för livsstadiet.

Balanserat - alla näringsämnen balanseras i lämpliga nivåer mot varandra för att ge bästa förutsättningar för hälsa.

Eftersom katter och hundar har olika näringsbehov, innebär ett komplett och balanserat helfoder olika saker för de olika djurslagen. Näringslära hos katt och hund har studerats länge, och i Europa är det FEDIAF som regelbundet utger näringstabeller med rekommendationer för de olika djurslagen, baserat på den senaste forskningen.

Alla petgoods foder är kompletta och balanserade helfoder som följer FEDIAFs riktlinjer, för att ge ditt djur optimala förutsättningar för god hälsa och tillföra alla nyttiga och essentiella näringsämnen.

2. God hälsa kommer inifrån

God hälsa kommer inifrån, men den syns på utsidan! Ett fint hull, glansig och mjuk päls och ett piggt och glatt humör är alla kvitton på att djuret mår bra på insidan också. Och det som går in, måste också komma  ut - även djurets avföring är ett tecken på att djuret mår bra. 

Precis som hos människor, har mycket forskning de senaste åren visat på hur en hälsosam tarmflora hos hundar och katter också ger positiva effekter på kroppens välmående och allmänna immunförsvar. Hunden och kattens tarm är fylld av bakterier, och de som bidrar med positiva hälsoeffekter kallas allmänt “de goda bakterierna”. Ju fler goda bakterier, desto mer skyddar de också mot onda bakterier som kan orsaka sjukdom. Bakterierna trivs när de får rätt “mat”, och de näringsämnen som matar de goda bakterierna i tarmen kallas prebiotika. 

Det finns olika sorters prebiotika. Två man har sett har god effekt på den goda tarmfloran hos hund och katt är FOS (fruktooligosackarider) och MOS (mannaoligosackarider). Dessa näringsämnen finns naturligt i olika livsmedel. FOS återfinns i inulin, och MOS återfinns i majs och jäst. Vårt foder innehåller flera ingredienser som bidrar med FOS & MOS, för att ge de goda tarmbakterierna optimala förutsättningar att trivas.

Kostfibrer är också en ingrediens som gynnar tarmhälsan. Kostfibrer är inte ett näringsämne som tas upp av kroppen i sig, då det passerar helt eller delvis osmält genom tarmen. Trots det, bidrar det till goda effekter såsom en ökad mättnadskänsla och en hälsosam rörelse och passagetid av fodret. I vårt foder bidrar bland annat rödbeta med naturliga kostfibrer.

En välmående mage och tarm med tarmflora i balans, gynnar ett gott immunförsvar och kan hjälpa till att förebygga sjukdomar.

3. Förebygga övervikt = förebygg sjukdom

Det mesta hunden eller katten äter bidrar med näring som djuret behöver - men det kan också bli för mycket av det goda. Hos både hund och katt är övervikt och fetma otroligt vanligt. Övervikt är en riskfaktor för många sjukdomar - ledproblem, diabetes och urinvägssjukdomar är några av dem. Det viktigaste du kan göra för att förebygga många av de vanligaste sjukdomarna hos hund och katt, är att hålla djuret i rätt hull. För att inte tala om att det också ger en piggare och gladare fyrbent vän!

Det finns mycket att prata om på detta ämne, men steg ett är att kunna bedöma huruvida hunden eller katten är i gott hull. En vedertagen skala som används är Body Condition Score, där djuret graderas på en skala mellan 1-9. Nedan hittar du skalorna och vägledning för en bedömning för både hund och katt, och också lämplig åtgärd beroende på var ditt husdjur hamnar.

Body Condition Score för katt

Body Condition Score för hund

Vi kommer dyka djupare in på ämnet under februari månad, och prata både om foder och motion på temat övervikt. Motion och rörelse kommer på köpet med mängder av fler positiva hälsoeffekter på kroppen. Det kan kännas jobbigt att banta djuret - men det kan vara den viktigaste hälsoinsatsen du gör.

4. Ta hand om tandhälsan

Tandsjukdomar drabbar 8 av tio hundar och katter, därför det viktigt att jobba just förebyggande mot dessa besvär. Tandsjukdomar innebär inte bara smärta och obehag i munnen hos djuret, utan kan också påverka djuret allmänna hälsa. En dålig munhygien innebär en ständig inflammation i kroppen, vilket har visat sig i längden också kunnat leda till påverkan på inre organ såsom njurar, lever och hjärta. Att ta hand om djurets tandhälsa är därför av största vikt för en frisk och glad hund eller katt.