Köttprotein, växtprotein, insektsprotein... vad är skillnaden?

Insekter som protein?

Hur fungerar insekter som proteinkälla? Tyvärr är produktionen och konsumtionen av protein idag inte hållbar, och ibland till och med oetiskt. En förändring är nödvändig. Frågan är vilken proteinkälla som blir den nya normen? Låt oss jämföra olika typerna av proteiner; animaliskt kött, växtprotein och insektsprotein.

Jämförelse av proteinkällor:

Animaliskt köttprotein

Det mest populära proteinet i de flesta delar av världen är kött. När det gäller proteinkvalitet är traditionellt animaliskt protein ett komplett protein - hög smältbarhet och goda aminosyraförhållanden. Tyvärr är en stor del av djurhållningen ohållbar ur ett klimatperspektiv med hänsyn till de resurser som krävs i form av mark, mat och vatten, samt de utsläpp av växthusgaser som uppstår till följd av produktionen. Ibland är djuruppfödning också oetiskt och djurens välbefinnande kan ifrågasättas. Tyvärr visar studier också att oönskade tillsatser som antibiotika och tillväxthormoner används i djurindustrin och att viss hundfoder därmed bidrar till antibiotikaresistens, vilket idag klassas som ett av de största hoten mot den globala folkhälsan enligt World Health Organisation.


Växtprotein

Växtprotein, som redan konsumeras av människor, har också börjat användas inom husdjursfoderindustrin. Risken med denna typ av proteinkälla ur ett klimatperspektiv är förlust av naturliga livsmiljöer och negativ användning av konstgödsel och tunga maskiner. Samtidigt kräver produktionen av växtprotein mindre resurser än djurhållningen och leder inte till att samma mängd växthusgaser släpps ut. Näringskvaliteten skiljer sig åt mellan olika växter och alla växter innehåller inte alla aminosyror. Därför är vissa växtproteiner inte kompletta.


Insektsprotein

Insekter som proteinkälla kräver mindre resurser i produktionen än de mer traditionella proteinkällorna. Dessutom kan den effektivt omvandla matsvinn till högkvalitativt protein. Dessutom krävs mindre jord, vatten och mat vid produktion av insektsprotein än vid produktion av traditionella animaliska proteiner. Insektsprotein bidrar också till mindre utsläpp av växthusgaser. Ett annat faktum är att insekter är rika på aminosyror med hög smältbarhet, vilket gör dem till en högkvalitativ proteinkälla.

Visste du att 2 miljarder människor i världen redan äter insekter? Det är också flertalet som är godkända som livsmedel i EU. Godkännandet görs för varje insektsart, och larven av svart soldatfluga är en av godkända insekter.