En klimatsmart proteinkälla

Klimatsmart protein - insekter! Det finns många anledningar till varför insekter är ett fördelaktigt alternativ till de mer traditionella animaliska proteinkällorna. Insekter är inte en vegetarisk proteinkälla utan är animaliska källor till högkvalitativt och resurseffektivt protein. Till att börja med är produktionen av protein från insekter mer resursbesparande och effektiv än produktionen av protein genom traditionella proteinkällor. De mer traditionella animaliska proteinkällorna, som nötkött, fläsk eller kyckling, kräver mer mark, vatten och mat i produktionen. Det gör insekter till ett klimatsmart protein.

Produktion:

🌾 Ytan som krävs för att föda upp, till exempel nötkreatur, är mycket större än den yta som krävs för att föda upp insekter. För att producera ett gram insektsprotein krävs 93 % mindre landyta, jämfört med nötkött. Insekter växer snabbt av sig själva och deras livsrum är mindre, till skillnad från till exempel en ko. Detta gör att insektsuppfödningen är effektivare.

🥕 För att insekter ska trivas behöver de också mindre mat än traditionella proteinkällor. För att producera ett gram insektsprotein krävs 92 % mindre mat än nötkött. Visste du förresten att våra insekter lever på organiskt avfall, vilket innebär att spannmål inte behöver skördas för att föda proteinkällan, vilket sparar ytterligare resurser som krävs för avel.

💧 Vatten krävs för jordbruket som ger foder till boskapen, det behövs för skötsel och rengöring av djuren och för produktion och rening av proteinet. Insekter kräver mindre vatten i alla dessa områden. Produktionen av ett gram insektsprotein kräver 80 % mindre vatten än produktionen av ett gram protein från nötkött.

Läs mer om hur insekter föds upp här .

💨 Den resurseffektiva och resursbesparande produktionen av insektsprotein ger färre utsläpp av växthusgaser än traditionella proteinkällor. För insektsprotein är den totala besparingen av utsläpp av växthusgaser 94 % jämfört med nötkött (i termer av produktion av ett gram protein).

Läs mer om insekter som proteinkälla här .