close

Active location:

flag
Sweden
Currency: SEK

Select your country:

123

Kan man förebygga urinvägsinfektion hos katt?

Hälsa
author

Skriven av Karin Lundgren

Leg djursjukskötare - veterinärteamet

Jag har jobbat de senaste 10 åren med det jag älskar - att se till att våra husdjur, speciellt katter och hundar, är friska och glada. Efter examen från SLU, 2013, har jag jobbat på både större djursjukhus och mindre kliniker, med anestesi, tandvård och nutrition.

Träffa teamet
arrow

En av kattens vanligaste hälsoproblem är kopplat till urinvägarna. Studier har visat att ungefär ett av tio veterinärbesök för katt är relaterat till urinvägssjukdom. Men går det att förebygga att katten drabbas, och vad kan man i så fall göra?

Vilka urinvägssjukdomar är vanliga?

Urinvägssjukdom hos katt samlas ofta under ett gemensamt begrepp som kallas FLUTD, Feline Lower Urinary Tract Disease - direkt översatt betyder det “Sjukdom i nedre urinvägarna hos katt”. Orsakerna till FLUTD kan vara flera: urinvägsinfektion, inflammation i urinblåsan, kristaller i urinen eller urinsten. Den absolut vanligaste orsaken till FLUTD är inflammation i urinblåsan, eller cystit, som det också heter. Ett vanligt missförstånd är att katten har urinvägsinfektion och därför behöver antibiotika - men bakteriell urinvägsinfektion är ovanligt hos katt.

Gemensamt för FLUTD är att det ger liknande symtom, som att:

 • katten har problem att kissa

 • katten börjar kissa utanför lådan

 • katten springer och kissar ofta men det kommer bara några droppar

 • katten har blod i urinen 

Ett annat vanligt förekommande symtom är att katten slickar sig överdrivet mycket på den nedre delen av magen, och därför får tunn eller ingen päls där. Detta förväxlas ofta av djurägaren med att katten har problem med huden, pälsen eller klåda, men beror istället på ett överdrivet tvättande på grund av stress och smärta från urinvägarna.

Har din katt någon av dessa symtom bör du uppsöka veterinär, och om katten inte verkar kunna kissa alls är det ett akut tillstånd! Det finns inget receptfritt mot urinvägsinfektion och prova inte någon huskur - sök alltid veterinär.

Vilka katter drabbas?

Urinvägssjukdomar är vanligt hos alla katter, men det finns några faktorer man har sett ger en förhöjd risk:

 • överviktiga katter

 • innekatter

 • kastrerade katter

 • medelålders katter

 • katter som bara äter torrfoder

Både hon- och hankatter drabbas, men hos hankatter leder besvären oftare till värre symtom som kan vara mer svårbehandlade, på grund av deras anatomi med ett längre och trängre urinrör. 

Man är inte säker på att faktumet att katten är kastrerad eller innekatt förhöjer risken i sig - dessa katter är oftare överviktiga och/eller inaktiva, vilket har en stark koppling till sjukdomen. Innekatter är också oftare drabbade av stress, vilket i sig har en stark koppling till cystit, den vanligaste orsaken till FLUTD.

Hur kan urinvägssjukdomar förebyggas?

Genom att identifiera riskfaktorerna ovan kan man också försöka förebygga dem:

Håll katten i slankt och fint hull

Övervikt är direkt kopplat till förhöjd risk för urinvägssjukdom. Håll därför katten i fint hull, och detta blir speciellt viktigt om du har en katt som någon gång haft urinvägsbesvär.

Om du tycker det är svårt att bedöma din katts hull, kan du få hjälp i vår artikel om Body Condition Score hos katt. Var också noga med att följa utfodringsrekommendationen, och justera efter din katts hull.

Ha god hygien i kattlådan

Gör rent kattlådan varje dag och diska ur hela regelbundet. Katter är mycket renliga djur och kan dra sig för att gå på lådan om den inte är ren och fräsch, och det är inte bra att katten håller sig för länge. En ren och torr kattlåda minskar också risken för bakterietillväxt, av till exempel oönskade bakterier från kattens avföring. 

Använd en kattsand som inte dammar eller är parfymerad då katter är känsliga för lukter och damm, och håller du rent i kattlådan behövs inte parfym. Om du har flera katter bör du ha minst en kattlåda per katt, samt en extra, för att undvika rivalitet kring kattlådan och låta katterna välja själva var de föredrar att utföra sina behov.

Se till att katten får i sig vätska

En katt som dricker mindre får en mer koncentrerad urin. Mer koncentrerad urin gör i sig att det är större risk att kristaller bildas. Utspädd urin gör motsatt att bakterier och kristaller får lättare att “sköljas ut”. Katter som bara äter torrfoder får generellt i sig mindre vätska än katter som äter våtfoder, då dessa katter naturligt får i sig vätska i maten.

Därför är det bra att se till att katten får i sig ordentligt med vatten. Du kan öka kattens vätskeintag genom att till exempel:

 • utfodra med våtfoder

 • ha flera vattenskålar på olika platser 

 • vattenskålar i olika form - vissa katter gillar till exempel att dricka ur glas, andra vill ha en helt platt skål

 • en vattenfontän kan vara ett bra sätt att få katten att dricka mer, då många katter föredrar vatten som rör sig framför stillastående

 • om du ger torrfoder, välj ett med egenskaper som förebygger urinvägssjukdomar

Utfodra med foder som förebygger urinvägssjukdom, speciellt för kastrerad innekatt

Vi har utformat vårt torrfoder för att förebygga urinvägssjukdom. Detta fungerar på två sätt:

 • Nivåerna av mineraler i fodret har noggrant balanseras för att ge ett önskvärt pH-värde i urinen. Ett optmailt pH gör att det är lägre risk att det bildas kristaller, och lägre risk att bakterier växer till i urinen.

 • Vi har tillsatt tranbär i fodret, som har visat sig ha en positiv effekt på hälsan hos urinblåsans slemhinna och därmed kan bidra till att förebygga cystit.

Vi håller just nu på att också utveckla ett våtfoder för katt, då vi ser detta som ett viktigt komplement till vårt torrfoder.

Vad är kopplingen mellan stress och urinvägssjukdom?

Stress är starkt kopplat till den vanligaste orsaken till FLUTD - det vill säga inflammation i urinblåsan eller cystit. Det finns flera faktorer som orsakar stress hos katt, och man ser att innekatter och katter i flerkattshushåll löper större risk att drabbas. Stress hos katt är ett stort ämne och orsakas av samt ger andra symtom än stress hos människor, och vi kommer gå djupare in på detta i en annan artikel. 

För att förebygga urinvägsinfektion är det också därför av största vikt att förebygga stress.

I vårt kattfoder har vi arbetat med detta genom att tillsätta ingredienserna tryptophan och L-casein:

 • två bioaktiva ingredienser som kliniskt bevisat minskar stress och stressrelaterade beteenden hos katt.

 • ingredienserna kan också hjälpa till att minska förekomsten av stressrelaterade sjukdomar hos katter, som till exempel FLUTD.

 • ämnena finns ofta i kosttillskott för stress eller urinvägar, och är samma naturliga ämnen som kattmamman delar med sig av till sina kattungar via modersmjölken, och ger kattungarna en känsla av lugn och trygghet.

Sammanfattning

Urinvägssjukdom är ett vanligt hälsoproblem hos katter, men risken att det uppstår kan minskas med rätt hull, omvårdnad och förebyggande foder. Om din katt har eller har haft urinvägssjukdom, rekommenderas du alltid att följa veterinärens råd kring behandling av just din katt.

Omnämnda produkter