close

Active location:

flag
Sweden
Currency: SEK

Select your country:

https://a.storyblok.com/f/236174/3029x3786/301dad1880/lca-banner-mobile.webp

Petgood publicerar LCA-resultat

https://a.storyblok.com/f/236174/5470x5470/bf1bda7235/lca-pernilla.webp

Vår livscykelanalys visar 5x lägre utsläpp

CarbonClouds livscykelanalys (LCA) visar att Petgood sparar över tusen ton koldioxid varje år med deras insektsbaserade foder, för vilka koldioxidutsläppen är upp till 5 gånger lägre än för traditionella alternativ.

“Vi är otroligt stolta över vårt starka LCA-resultat. Tack vare alla tusentals hundar och katter som redan äter Petgood gör vi redan stor skillnad tillsammans! Eftersom det även är en högkvalitativ proteinkälla, är det ett perfekt alternativ till traditionellt protein. Vi ser fram emot att fortsätta accelerera övergången till ett hållbart matsystem, och samtidigt servera våra hundar och katter bästa möjliga mat.”

- Pernilla Westergren, VD & grundare

https://a.storyblok.com/f/236174/3024x3024/d0a9ff9cc2/sustainability-lca-malin.webp

Förstå LCA - Malin på Petgood berättar mer

På Petgood är hållbarhet en grundpelare som genomsyrar hela vår verksamhet. För att på ett transparent sätt redovisa vårt avtryck har vi genomfört en så kallad livscykelanalys (LCA) av vårt insektsbaserade hund- och kattfoder. Men vad är en LCA och varför är det så viktigt? Malin, som jobbar med hållbarhet på Petgood, berättar mer.

Vad är en LCA?

plus

LCA står för Life Cycle Assessment, eller på svenska livscykelanalys. I en LCA mäts det totala klimatavtrycket av att tillverka en produkt, från ax till limpa. Hela vår produktionskedja har därför kartlagts, allt från odling av råvaror och produktion av fodret till transport till vårt lager och ut till slutkund.

Vi har utfört vår LCA tillsammans med en tredjepartsaktör, CarbonCloud. Analysen är utförd enligt ISO-standarden 14067 och GHG-protokoll “Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard”. Vi som företag redovisar all den information vi har om produkten och skapar en modell över våra produkters livscykel tillsammans med CarbonCloud, som också godkänner all data vid färdig rapport.

Varför har Petgood gjort en sån här analys?

plus

Vi vill att våra kunder ska kunna veta vad vårt foder innehåller och hur stor klimatpåverkan det har. Analysen är ett viktigt verktyg då den hjälper våra kunder att ta informerade beslut, och ökar vår transparens och tydlighet. Det innebär också att vi visar att vi verkligen kan leverera på vårt löfte om hållbart hund- och kattfoder, och vara föregångare i branschen.

Vår LCA är också ett hjälpmedel för vårt företags fortsatta hållbarhetsarbete. Denna typ av analys på livsmedelsprodukter utvecklas ständigt med ingredienserna i produkten; vi kan få sämre eller bättre resultat om vi exempelvis väljer en ingrediens från ett annat ursprung eller om en leverantör byter till en hållbar energikälla. Det är en bra vägledning för att förbättra oss och produkterna - ett hållbarhetsarbete blir aldrig färdigt!

Vad visade Petgoods LCA?

plus

Vår LCA visade att vår produkt har ett lägre klimatavtryck än traditionella foder för hund och katt. Vår produkt resulterar i ungefär 2 kg utsläpp per kg foder, för både hund och katt. Om vi jämför med ett traditionellt foder med nötkött är det 4-5 gånger så mycket, alltså upp till 11 kg utsläpp per foder.

Det är tack vare att vårt insektsprotein har så låg påverkan på klimatet som vår produkt resulterar i lägre utsläpp jämfört med traditionella foder. För att göra det enkelt - om du ser på ditt hushåll så sänker du din köttkonsumtion med Petgood, och det är forskningen överens om - att köttkonsumtion bidrar till en stor andel av all världens utsläpp av växthusgaser.

Är det vanligt att företag gör det här?

plus

Det är vanligt att man gör det för livsmedel, men det är inte lika vanligt inom hund- och kattfoderbranschen. En av anledningarna är att det är svårt för många, för att det inte alltid går att spåra ursprunget av ingredienserna som används, eller att ursprunget kan variera. Djurfoder innehåller ofta många olika ingredienser vilket också gör det mer komplicerat. Vi uppmanar alla djurägare att fråga tillverkaren av deras foder vart köttet, fisken och de andra ingredienserna kommer ifrån!

Varför är det här viktigt?

plus

Det är viktigt för att öka transparensen och hållbarheten i branschen. Vi vill att det ska vara enkelt för konsumenten att ta informerade beslut - inte minst när det gäller hälsa och hållbarhet.

Köp av djurfoder kan ses som "blind köttkonsumtion". Du tar som konsument kanske ett aktivt val när du köper kött hos en matvarubutik, och väljer till exempel mellan typ av kött, svenskt eller ekologiskt. Blind konsumtion är när du går till en lunchrestaurang och inte kan kontrollera kvalitet eller ursprung. Köp av hund- och kattmat är nästan alltid blind. Det är sällan du hittar information om kvalitet eller ursprung och vill du söka mer information så är det svårt att få den från de flesta.

Vi gör också en LCA för att uppmuntra andra att göra samma sak, så vi tillsammans kan göra skillnad för en hållbar framtid. Vi är öppna för att bli utmanade, det vore kul att se om någon kunde visa ännu bättre siffror!

Sammantaget, vad innebär LCA:n för hund- eller kattägaren?

plus

Det innebär att du sänker ditt klimatavtryck genom att ge Petgood till din hund eller katt. På Petgood sparar vi tillsammans med alla kunder nu över tusen ton koldioxid varje år. Då vill jag också tillägga att i den siffran har vi bara räknat på vårt foder, skillnaden vi gör ökar med alla våra produkter, och i takt med att vi växer.

Det som är extra bra är att du kan göra den här förändringen utan att göra det på bekostnad av ditt djurs hälsa eller din livsstil. Du behöver inte göra avkall på något för att göra ett hållbart val - det är det vi vill erbjuda våra kunder.

Vi vill också passa på att tacka alla som är en del av vår pet food revolution. Du gör skillnad varje dag - tack för att du är en del av lösningen!